ایزو :
ایزو یک شبکه از موسسات استاندارد ملی در ۱۴۷ کشور دنیا است که درهر کشور دارای یک مرکز و مرکز اصلی در شهر ژنو پایتخت کشور سویس است که وظیفه هماهنگی مراکز مختلف را دارد. ایزو یک موسسه غیر دولتی است . یعنی مانند سازمان ملل اعضای آن هر کدام نماینده ملی کشور خود نیستند.

به طور کلی ایزو به معنی شفاف سازی کلیه فعالیت های خدماتی و تولیدی است یا به عبارتی دیگر مجموعه ای از توسعه دهنده استانداردها می باشد ، بطوریکه برای تولید کننده و مصرف کننده تمام مراحل انجام کار مشخص و مبرهن باشد.

با این همه ایزو یک نقش مهم بین قسمت های خصمصی و عمومی بازی می کند. دلیل اول آنکه اعضای آن یا در دولت و موسسات دولتی دارای سمت هستند و یا نماینده دولت هستند. از طرف دیگر بقیه اعضا که نقش خصوصی دارند دارای نقش مهم در ارتباطات صنعتی هستند. بنابراین ایزو مانند یک پل ارتباطی عمل می کند که رضایت کسب و کار و همچنین درخواست عموم را هر دو تامین میکند.

انواع ایزو :
ISO 9001
استانداردی بین المللی برای سیستم مدیریت کیفیت می باشد.

OHSAS 18001
سیستم مدیریت کیفیتی است که سازمان را قادر به کنترل ریسک های بهداشت و ایمنی خود می کند و کارایی سیستم را در این راستا بهبود می بخشد.

ISO 14001
استانداردی بین المللی است که تضمین کیفیت محصول و ارائه خدمات را به لحاظ هماهنگی با الزامات زیست محیطی و حفظ آن بیان می نمایند.

ISO 22000

بکارگیری این استاندارد به سازمان هایی که در رده های مختلف زنجیره غذایی قرار دارند کمک می کند که بتوانند مخاطرات موجود در سیستم خود را شناسایی و ایمنی محصولات غذایی را کنترل نمایند.

ISO 10002
استانداردی برای طراحی یک سیستم اثربخش و کارآمد برای فرآیند رسیدگی به شکایات مشتری در تمامی سازمان ها می باشد.

ISO/TS 1949
استانداردی فنی در سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی می باشد.

ISO 27001
استانداردی برای کنترل امنیت داده و اطلاعات شرکت می باشد.

ISO 13485
استانداردی برای سیستم مدیریت کیفیت در طراحی، توسعه، تولید، مونتاژ و خدمات پس از فروش انواع تجهیزات پزشکی می باشد.

دربین تمامی استانداردها ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (همان ISO9001 ) مهمتر می باشد. چرا که ایزو ISO9001 استاندارد عمومی قبل استفاده تمامی سازمانها و شرکتها با هرزمینه فعالیتی اعم ازتولیدی ، خدماتی ، پروژه ایی ، بازرگانی و غیره می باشد و کاربردش درهرسازمانی بعنوان پیش نیازبرای هراستاندارد دیگری است.

سازمان ها برای حفظ موقعیت بازار ملی و بین المللی خود، می بایست با هدف تولید محصول و همچنین استفاده از فرآیندهای با کیفیت، در بازار رقابت برای بهبود گام بردارند.

شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابط با خدمات اخذ ایزو و یا کسب مشاوره رایگان کارشناسان ما از طریق پر کردن فرم مشاوره و یا شماره های ارتباطی با ما در تماس باشید .