ثبت شرکت دانش بنیان

«شركتها و مؤسسات دانش‌بنیان»، شركت يا موسسه ی خصوصي و يا تعاوني است كه به منظور هم ‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش ‌محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادی (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري هاي برتر و باارزش افزوده ی فراوان به ويژه در توليد نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.

چگونگی ثبت شرکتهای دانش بنیان

۱: تاسیس شرکت یا موسسه حقوقی خصوصی یا تعاونی

ابتدا با توجه به صراحت قانون باید شرکت یا موسسه حقوقی خصوصی یا تعاونی ثبت شود. امکان مشارکت در تاسیس شرکت یا موسسه حقوقی خصوصی یا تعاونی با نهادهای دولتی یا دانشگاه ها و پژوهشگاه ها که آنها نیز امکان دریافت مستقیم خدمات را ندارند با رعایت حداکثر سهام دولتی ۴۹% امکان پذیر می باشد. شرکتهاي متقاضي پس از توليد کالاها و خدمات دانش بنيان يا ارايه برنامه توليد (براي شرکتهاي نوپا)، بر مبناي آيين نامه مصوب کارگروه، ارزيابي شده و براي يک مدت محدود مي توانند از تسهيلات و مزاياي قانون استفاده کنند و براي تمديد زمان استفاده از مزاياي قانون، بايد دوباره ارزيابي شوند. لذا درباره امکان استفاده از مزاياي قانون، در زمان ثبت شرکت نمي‌توان اظهار نظر کرد و ارزيابي بر مبناي عملکرد شرکتها پس از ثبت و فعاليت شرکت انجام مي شود.

۲: دانش بنیان شدن شرکت

ارائه مشخصات شرکت در سایت www.daneshbonyan.ir معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (برای آشنایی با مقررات دانش بنیان شدن و نحوه و شرایط به سایت www.daneshbonyan.ir مراجعه شود)

بر اساس «آئين‌نامه تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان»، شركت‌هاي متقاضي بايد علاوه بر كسب شرايط ذكر شده در شاخص‌هاي عمومي (شامل كسب حداقل درآمد ذكر شده ناشي از فروش فناوري، كالا /خدمات دانش‌بنيان، نیروی انسانی و سابقه بيمه كاركنان)، كليه شرايط مشخص‌ شده در شاخص‌هاي اختصاصي اين آيين‌نامه را نيز احراز نمايند.

 معرفی شرکت دانش بنیان به صندوق نوآوری و شکوفای

۳: مراجعه به سایت صندوق نوآوری و شکوفایی برای آشنایی با خدمات

۴: پس از دریافت نامه از طرف صندوق ،پرکردن پرسشنامه ها در بخش خدمات صندوق به شرکت های دانش بنیان از طریق سایت صندوق نوآوری و شکوفایی

انواع شرکتهای دانش‌بنیان

۱- شرکتهایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند.

اگر سهام دانشگاه كمتر از ۵۰ درصد باشد،‌ شركت دانش‌بنیان، شركتي خصوصي است كه بايد تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شركت ها ثبت شود.

۲- شرکتهایی که دانشگاه ها نیز در آن مالکیت دارند.

اگر سهام دانشگاه ۵۰ درصد يا بيشتر باشد، شركت دانش بنیان، شركتي دولتي است.