ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج

تشریفات تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

مراحل ثبت آن از صفر تا صد به شرح زیر می باشد:

در ابتدا باید یکی از اعضای شرکت به عنوان متقاضی ثبت شرکت وارد سیستم ثبت شرکت به نشانی: http://irsherkat.ssaa.ir شده و نسبت به وارد کردن اطلاعات درخواستی شرکت خود اقدام می نماید.

مراحل ثبت در این سیستم به شرح زیر می باشد:

بعد از وارد شدن در سامانه رسمی تاسیس شرکت به نشانی ذکر شده گام به گام مراحل زیر باید طی شود:

 • اطلاعات متقاضی :

در ابتدایی ترین مرحله می بایست اطلاعات شخص متقاضی ذکر گردد که این شخص هم می تواند یکی از اعضاء شرکت و یا وکیلی که امور ثبت شرکت را به عهده گرفته است باشد.

 • نام های درخواستی شرکت :

در این قسمت می توان ۵ نام به ترتیب اولویت برای ثبت شرکت درخواست نمود، لازم به ذکر است که نام های درخواستی می بایست حداقل از سه  سیلاب (کلمه) خاص تشکیل شده باشند .

 

 • موضوع فعالیت شرکت :

در مرحله سوم موضوع فعالیت شرکت قرار می گیرد، در مورد انواع موضوعات شرکت ، اعم از موضوعات نیازمند مجوز و موضوعات بدون نیاز به مجوز در این قسمت از سایت توضیحات لازم اعمال گردیده است.

 • آدرس دفتر مرکزی شرکت :

در این مرحله آدرس و کدپستی و شماره تلفن دفتر مرکزی شرکت می بایست به صورت دقیق قید گردد.

 • سرمایه اولیه شرکت:

در مرحله پنجم از سامانه ثبت شرکتها میزان سرمایه اولیه شرکت می بایست قید گردد که نوع آن در شرکت با مسئولیت محدود و موسسات سرمایه نقدی و در شرکتهای سهامی خاص با نام عادی یا بی نام عادی می باشد.

 • اشخاص شرکت:

در این قسمت مشخصات کامل شناسنامه ای و آدرس و شماره تماس دقیق کلیه اشخاص شرت قید می گردد.

 • سهام یا سرمایه هرشخص:

در مرحله هفتم از سامانه ثبت تاسیس شرکتها میزان سرمایه یا سهام هرشخص می بایست به صورت دقیق قید گردد.

 • سمت اشخاص:

اشخاصی که در مرحله ششم معرفی گردیدند ، در این مرحله سمت های آنها تعیین می گردد که برای هر شرکت باید حتما سمت های مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره مشخص گردد ، هم چنین اشخاص شرکت می توانند با توجه به جلسه موسسین شرکت سمت های دیگری را انتخاب نمایند.

 • ارتباط بین اشخاص :

در صورت وجود نماینده و یا وکیل در شرکت نام وکیل در این قسمت ذکر می گردد.

 • شعب شرکت :

در صورت وجود شعبه در سایر واحدهای ثبتی آدرس دقیق شعبه و نام مدیران آن در این قسمت ذکر می گردد.

 • روزنامه و سال مالی :

در شرکتهای سهامی خاص می بایست یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ذکر شده در این قسمت جهت آگهی های شرکت انتخاب شود و در شرکتهای با مسئولیت محدود و موسسات نیازی به انتخاب روزنامه نیست،هم چنین روز و ماه سال مالی هرشرکت در این قسمت مشخص می گردد که معمولا  یکم فروردین هرسال می باشد.

 • متن صورتجلسه:

صورتجلسه موسسین هر شرکت در این قسمت می بایست ذکر گردد که در آن هیئت مدیره شرکت مشخص می شود.

 • تقاضانامه یا اظهارنامه:

در شرکتهای سهامی خاص و موسسات غیرتجاری اظهارنامه ودر شرکتهای مسئولیت محدود تقاضانامه می باشد.

 • اساسنامه شرکت :

اساسنامه در شرکتهای با مسئولیت محدود شامل ۲۶ ماده و دو تبصره ،در موسسات غیرتجاری ۲۶ ماده و در شرکتهای سهامی خاص ۶۴ ماده و ۱۱  تبصره می باشد.

 • شرکتنامه:

شرکتنامه در شرکتهای سهامی خاص و هم چنین در موسسات غیرتجاری جزء اوراق شرکت محسوب نمی شود و به عبارت ساده تر این دونوع ثبت تاسیس شرکتنامه ندارند اما در شرکتهای با مسئولیت محدود متن شرکتنامه می بایست تنظیم گردد.

 • تایید مدارک

مرحله پایانی ثبت تاسیس در سامانه شامل تایید مدارک می باشد ، در این مرحله مدارک مورد نیاز مربوط به ثبت تاسیس مورد درخواست قید گردیده که پس از تایید می توان گزینه ی پذیرش نهایی را انتخاب نمود.
لازم به ذکر است در زمان ثبت اینترنتی شرکت در بالای صفحه یک کد پیگیری ظاهر می گردد که با در اختیار داشتن این کد می توان در صورت خروج از سامانه با مراجعه به قسمت پیگیری درخواست و ذکر این کد همه ی مراحل انجام داده شده را مجددا دریافت نمود،هم چنین پس از پذیرش نهایی درخواست ثبت تاسیس بعد از حدود ۴۸ ساعت نتیجه ی نام های درخواستی شرکت مشخص می گردد که پس از تعیین نام شرکت می بایست مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

مدارک مورد نیاز برای ارسال به اداره ثبت شرکت شامل :مدارک شناسایی اعضاء هیئت مدیره ، سهامداران ، بازرسین و منشی جلسه (برابر اصل شده) به همراه گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره ؛ که همانطور که ذکر شد این مدارک به همراه شرکتنامه ، اساسنامه، متن صورتجلسه و تقاضانامه شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارسال می گردد.

پس از ارسال مدارک فوق رسید پستی وارد سامانه ثبت شرکت ها شده و منتظر ارجاع به کارشناس می مانیم. پس از ارجاع به کارشناس در صورت عدم مشکل و یا ایراد خاصی در پرونده پیش نویس آگهی شرکت در سیستم قرار خواهد گرفت که با پرینت از آن و همچنین شماره پیگیری به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و آگهی تاسیس شرکت و همچنین اساسنامه شرکت تحویل گرفته خواهد شد.

باتوجه به پیچیدگی روند ثبت شرکت و همچنین با توجه به پیگیری تمام وقت روند ثبت بهتر است کارشناسان با تجربه موسسه تکسفیر شما را در این امر یاری خواهند نمود. با ما در تماس باشید.

این امر به متخصصان و کارشناسان مخصوص آن سپرده گردد.

 

با تشکر  مدیریت سایت موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر ( ثبت شرکت در کرج )

تشریفات تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

مراحل ثبت آن از صفر تا صد به شرح زیر می باشد:

در ابتدا باید یکی از اعضای شرکت به عنوان متقاضی ثبت شرکت وارد سیستم ثبت شرکت به نشانی: http://irsherkat.ssaa.ir شده و نسبت به وارد کردن اطلاعات درخواستی شرکت خود اقدام می نماید.

مراحل ثبت در این سیستم به شرح زیر می باشد:

بعد از وارد شدن در سامانه رسمی تاسیس شرکت به نشانی ذکر شده گام به گام مراحل زیر باید طی شود:

 • اطلاعات متقاضی :

در ابتدایی ترین مرحله می بایست اطلاعات شخص متقاضی ذکر گردد که این شخص هم می تواند یکی از اعضاء شرکت و یا وکیلی که امور ثبت شرکت را به عهده گرفته است باشد.

 • نام های درخواستی شرکت :

در این قسمت می توان ۵ نام به ترتیب اولویت برای ثبت شرکت درخواست نمود، لازم به ذکر است که نام های درخواستی می بایست حداقل از سه  سیلاب (کلمه) خاص تشکیل شده باشند .

 

 • موضوع فعالیت شرکت :

در مرحله سوم موضوع فعالیت شرکت قرار می گیرد، در مورد انواع موضوعات شرکت ، اعم از موضوعات نیازمند مجوز و موضوعات بدون نیاز به مجوز در این قسمت از سایت توضیحات لازم اعمال گردیده است.

 • آدرس دفتر مرکزی شرکت :

در این مرحله آدرس و کدپستی و شماره تلفن دفتر مرکزی شرکت می بایست به صورت دقیق قید گردد.

 • سرمایه اولیه شرکت:

در مرحله پنجم از سامانه ثبت شرکتها میزان سرمایه اولیه شرکت می بایست قید گردد که نوع آن در شرکت با مسئولیت محدود و موسسات سرمایه نقدی و در شرکتهای سهامی خاص با نام عادی یا بی نام عادی می باشد.

 • اشخاص شرکت:

در این قسمت مشخصات کامل شناسنامه ای و آدرس و شماره تماس دقیق کلیه اشخاص شرت قید می گردد.

 • سهام یا سرمایه هرشخص:

در مرحله هفتم از سامانه ثبت تاسیس شرکتها میزان سرمایه یا سهام هرشخص می بایست به صورت دقیق قید گردد.

 • سمت اشخاص:

اشخاصی که در مرحله ششم معرفی گردیدند ، در این مرحله سمت های آنها تعیین می گردد که برای هر شرکت باید حتما سمت های مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره مشخص گردد ، هم چنین اشخاص شرکت می توانند با توجه به جلسه موسسین شرکت سمت های دیگری را انتخاب نمایند.

 • ارتباط بین اشخاص :

در صورت وجود نماینده و یا وکیل در شرکت نام وکیل در این قسمت ذکر می گردد.

 • شعب شرکت :

در صورت وجود شعبه در سایر واحدهای ثبتی آدرس دقیق شعبه و نام مدیران آن در این قسمت ذکر می گردد.

 • روزنامه و سال مالی :

در شرکتهای سهامی خاص می بایست یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ذکر شده در این قسمت جهت آگهی های شرکت انتخاب شود و در شرکتهای با مسئولیت محدود و موسسات نیازی به انتخاب روزنامه نیست،هم چنین روز و ماه سال مالی هرشرکت در این قسمت مشخص می گردد که معمولا  یکم فروردین هرسال می باشد.

 • متن صورتجلسه:

صورتجلسه موسسین هر شرکت در این قسمت می بایست ذکر گردد که در آن هیئت مدیره شرکت مشخص می شود.

 • تقاضانامه یا اظهارنامه:

در شرکتهای سهامی خاص و موسسات غیرتجاری اظهارنامه ودر شرکتهای مسئولیت محدود تقاضانامه می باشد.

 • اساسنامه شرکت :

اساسنامه در شرکتهای با مسئولیت محدود شامل ۲۶ ماده و دو تبصره ،در موسسات غیرتجاری ۲۶ ماده و در شرکتهای سهامی خاص ۶۴ ماده و ۱۱  تبصره می باشد.

 • شرکتنامه:

شرکتنامه در شرکتهای سهامی خاص و هم چنین در موسسات غیرتجاری جزء اوراق شرکت محسوب نمی شود و به عبارت ساده تر این دونوع ثبت تاسیس شرکتنامه ندارند اما در شرکتهای با مسئولیت محدود متن شرکتنامه می بایست تنظیم گردد.

 • تایید مدارک

مرحله پایانی ثبت تاسیس در سامانه شامل تایید مدارک می باشد ، در این مرحله مدارک مورد نیاز مربوط به ثبت تاسیس مورد درخواست قید گردیده که پس از تایید می توان گزینه ی پذیرش نهایی را انتخاب نمود.
لازم به ذکر است در زمان ثبت اینترنتی شرکت در بالای صفحه یک کد پیگیری ظاهر می گردد که با در اختیار داشتن این کد می توان در صورت خروج از سامانه با مراجعه به قسمت پیگیری درخواست و ذکر این کد همه ی مراحل انجام داده شده را مجددا دریافت نمود،هم چنین پس از پذیرش نهایی درخواست ثبت تاسیس بعد از حدود ۴۸ ساعت نتیجه ی نام های درخواستی شرکت مشخص می گردد که پس از تعیین نام شرکت می بایست مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

مدارک مورد نیاز برای ارسال به اداره ثبت شرکت شامل :مدارک شناسایی اعضاء هیئت مدیره ، سهامداران ، بازرسین و منشی جلسه (برابر اصل شده) به همراه گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره ؛ که همانطور که ذکر شد این مدارک به همراه شرکتنامه ، اساسنامه، متن صورتجلسه و تقاضانامه شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارسال می گردد.

پس از ارسال مدارک فوق رسید پستی وارد سامانه ثبت شرکت ها شده و منتظر ارجاع به کارشناس می مانیم. پس از ارجاع به کارشناس در صورت عدم مشکل و یا ایراد خاصی در پرونده پیش نویس آگهی شرکت در سیستم قرار خواهد گرفت که با پرینت از آن و همچنین شماره پیگیری به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و آگهی تاسیس شرکت و همچنین اساسنامه شرکت تحویل گرفته خواهد شد.

باتوجه به پیچیدگی روند ثبت شرکت و همچنین با توجه به پیگیری تمام وقت روند ثبت بهتر است کارشناسان با تجربه موسسه تکسفیر شما را در این امر یاری خواهند نمود. با ما در تماس باشید.

این امر به متخصصان و کارشناسان مخصوص آن سپرده گردد.

 

 

 

 

مطالب مشابه

نظرات