ثبت موسسه خیریه

به موسسه ها و انجمن های غیرانتفاعی ، عام المنفعه و غیرسیاسی که به وسیله افراد حقیقی یا حقوقی تاسیس شده باشند موسسه خیریه گفته می شود. زمینه فعالیت این موسسات در زمینه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، خانواده های نیازمند و ارائه خدمات اجتماعی و غیره میباشد.موسسات خیریه باید غیرسیاسی، غیرانتفاعی و عام المنفعه با مشارکت و مساعدت افراد خیر جهت ارائه خدمات بهزیستی باشند.
فعالیت در این حیطه ، مشروط به اخذ مجوز از سازمان بهزیستی  است.لازم به ذکر است، این موسسات باید بر اساس ضوابط و مقررات این سازمان فعالیت داشته باشند و نوع فعالیت آن ها نیز مرتبط با این سازمان باشد.
موسسات خیریه خود به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از :موسسات غیر دولتی : این موسسات با هدف غیرسیاسی و غیرتجاری و به دو شکل انتفاعی و غیرانتفاعی تشکیل می شوند.
موسسات غیردولتی انتفاعی : موسساتی است که هدف از آن سودآوری بین اعضا باشد.
موسسات غیردولتی غیرانتفاعی خیریه ای : به موسساتی گفته می شود هدف از آن سودآوری برای جامعه باشد.

شرایط تاسیس موسسات خیریه

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- داشتن صلاحیت علمی، تخصصی و فنی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل قبل از دریافت پروانه تاسیس
۳- مدیر عامل موسسه باید حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشد و حضور حداقل دو نفر دارای مدرک کارشناسی مرتبط با فعالیت موسسه در اعضای هیئت مدیره الزامی است.
تبصره : ۸ سال سابقه کار مرتبط برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهریستی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشند و ۴ سال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی غیرمرتبط معادل مدرک کارشناسی مرتبط محسوب می شود.
۴- حداقل دارایی موسسه غیردولتی غیرانتفاعی و خیریه ای سی میلیون ریال و موسسات غیردولتی انتفاعی شصت میلیون ریال می باشد.
۵- داشتن مکان ثابت و مناسب که به تایید بهزیستی استان رسیده باشد.
۶- دارا بودن حداقل ۲۳ سال سن برای تمام اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسین موسسات

مدارک ثبت موسسه خیریه

۱-  دو نسخه تکمیل فرم درخواست پروانه تاسیس موسسه
۲- تکمیل فرم مشخصات فردی اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسین
۳- تکمیل فرم حراست توسط اعضای هیئت مدیره
۴- صورتجلسه مجمع عمومی و هیات مدیره
۵- دو نسخه اساسنامه ارائه شده از سوی دبیرخانه کمیسیونی استانی
۶- دو قطعه عکس پرسنلی رئیس هیات مدیره
۷- گواهی عدم اعتیاد و سو پیشینه اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسین
۸- گواهی تایید نام موسسه از اداره کل اسناد و ثبت شرکت با ذکر نام استان یا شهرستان محل موسسه
۹- کپی آخرین مدرک تحصیلی اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
۱۰- کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
۱۱- کپی سند مالکیت یا اجاره نامه مکان اصلی موسسه