یکی از انواع رتبه بندی شرکتها ، رتبه بندی انبوه سازان است.انبوه سازان ، با ارائه مدارک لازم که در ادامه ذکر خواهیم کرد ، رتبه بندی خواهند شد.رتبه بندی انبوه سازان معیاری جهت تشخیص و تعیین صلاحیت آنها بمنظور اخذ و عقد قراردادهای دولتی و حضور در مناظرات بزرگ کشوری است.

رتبه بندی انبوه سازان توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای شرکتها اتخاذ میشود.این رتبه بندی نوعی مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکتهای عالی رتبه می باشد.

مدارک لازم اخذ پروانه انبوه سازان :

• روزنامه رسمی شرکت و اساسنامه

• مدارک تحصیلی اعصاء هیئت مدیره ، مدیرعامل و شرکا

• تعیین و تثبت میزان سرمایه نقدی و غیر نقدی شرکت و سهامداران

• مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی

• مدارک لازم جهت مشارکت در ساخت پروژه ها

• مستندات مبنی بر کیفیت پروژه‌های اجرا شده توسط دستگاه نظارت

• ارائه پروانه اشتغال به کار مجریان ساختمانی

شایان ذکر است که ؛ تمامی مدارک در دادگستری و یا دفتر اسناد رسمی ، کپی برایر با اصل ، باید شوند.

جهت رتبه بندی انبوه سازان ، با کارشناسان تکسفیر مشاوره ای رایگان داشته باشید :

۳۴۱۴۵ – ۰۲۶           |          ۶۱۷۴  ۱۹۸ – ۰۹۱۲