پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی :

در حالت کلی پروانه بهره برداری به موافقت نامه ای گفته می شود که در خصوص بهره برداری از واحد های تولیدی ، صنعتی کشاورزی،کارگاهی ،مونتاژی و ….. صادر می گردد و معمولا از سوی ارگان ها و مراجع ذیصلاح خاص صادر می گردد.

پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی پروانه ای می باشد که پس از صدور جواز تاسیس جهاد کشاورزی صادر می گردد. برای آنکه یک پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی صادر گردد.

می بایست پس از صدور جواز تاسیس جهاد کشاورزی کارگاه،کارخانه و غیره به صورت کامل با تجهیزات مناسب تجهیز گردند و کلیه مراحل پیش تولید به صورت کامل رعایت گردد تا پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی صادر گردد.

پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی به موافقت نامه ای گفته می شود که از سوی سازمان جهاد کشاورزی و در مواردی از سوی وزارت جهاد کشاورزی جهت تولید اقلام کشاورزی و صنایع تبدیلی و دام ، طیور ،پرورش ماهی و ….. صادر می گردد.

برای صدور پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی معمولا از ارگان های خاصی از جمله محیط زیست ،بهداشت ، دارایی،امور اراضی،منابع طبیعی ، دامپزشکی و غیره استعلامات به عمل می آید و پس از مساعدت موارد مذکور پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی صادر می گردد.

مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی(اشخاص حقیقی):

– کلیه مدارک شناسایی از قبل شناسنامه ،کارت ملی ،پایان خدمت و کپی آنها

– جواز تاسیس جهاد کشاورزی

– مدارک مربوط به زمین ، سوله و …..

– سند مالکیت ،اجاره نامه ،مبایعه نامه،بنچاق،نسخ و …..

– پایان کار و نوع آن

– مدارک مربوط به امور اراضی ،صنایع طبیعی و …..(در صورت وجود)

– طرح توجیهی در جهت تولیدات و پرورش و …..

– اخذ استعلامات مربوطه از سایر مراجع ذیصلاح

– پرکردن فرم ها و پرسش نامه های چهاد کشاورزی

– مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی (اشخاص حقوقی)

– کپی کلیه مدارک شرکت از قبیل اساسنامه ،شرکتنامه، تقاضا نامه، اظهار نامه

– جواز تاسیس به نام شرکت

– کپی روزنامه رسمی ،آگهی تاسیس،آخرین آگهی تغییرات

– کپی مدارک اعضاءهیئت مدیره و مدیر عامل و اشخاص صاحب امضاء مجاز

– مدارک مربوط به زمین ،سوله ،نقشه ها و …..

– سند مالکیت ،اجاره نامه،مبایعه نامه ،بنچاق،نسخ و …………..

– پایان کار مربوطه

– مدارک مربوط به امور اراضی ،منابع طبیعی ،محیط زیست و …..(در صورت وجود)

– طرح توجیهی-bp-پروپوزال مربوط به طرح و اجرای آن

– اخذ استعلامات مربوط به جهاد کشاورزی از سایر مراجع ذیصلاح

– پر کردن فرم ها ،پرسش نامه های جهاد کشاورزی