اصلاحیه طرح اصلاحی آئین‌نامه ثبت شرکتها مصوب۱۳۴۰

اصلاحیه طرح اصلاحی آئین‌نامه ثبت شرکتها مصوب۱۳۴۰

شماره۱۹۴۲/۸۶/۱ ۲۷/۲/۱۳۸۶

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست تصویرنامه شماره ۵۹۳۷/۱ـ ۲۲/۶/۱۳۸۶معاونت محترم قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه یک نسخه اصلاحیه طرح اصلاحی آیین‌نامه ثبت شرکتها مصوب ۱۳۴۰حاوی ۱۰ماده و ۳تبصره که در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۸۶به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه نیز قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

شماره۵۹۳۷/۱ ۲۲/۲/۱۳۸۶

حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی دامت‌برکاته

ریاست معظم قوه قضائیه

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند در پی تأکیدات مقام معظم رهبری جهت اجرای دقیق و همه‌جانبه اصل ۴۴قانون اساسی، از جمله حوزه‌های فعالیت این سازمان که می‌تواند در راستای اوامر مقام معظم رهبری، نقش برجسته ایفاء نماید، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی که از جنبه ثبت شرکتها نقش مهمی در هویت بخشی حقوقی به نهادهای اقتصادی و بالمآل ایجاد امنیت اقتصادی و جذب و پایدار ساختن سرمایه‌های سرگردان و از حیث مالکیت صنعتی نیز به لحاظ تأثیر شگرف مقولات مالکیت فکری همچون اقتصادی کردن اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، حمایت حقوقی از تجار و بازرگانان صاحب علائم تجاری، حمایت از نشانه‌های جغرافیایی کالا و تأثیر مستقیم آن برافزایش صادرات کالاهای غیرنفتی، تسهیل رقابت تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی و همچنین مفاهیم بکری نظیر منابع ژنتیک، فولکلور و دانش سنتی بر شناسایی و بهره‌برداری از منابع خدادادی و مواهب طبیعی و نیروهای انسانی خلاق و فکور و اثرگذاری مستقیم انکارناپذیر آن بر شناسایی و ایجاد منابع جدید جذب سرمایه و تحویل در حوزه‌های اقتصادی مورد شناسایی و اخیراً مورد توجه ویژه این سازمان قرار گرفته است لیکن در بررسی‌های کارشناسی به نظر رسید که حفظ تشکیلات فعلی اداره کل مزبور با واقعیات اجرایی همخوانی نداشته و جهت سرعت بخشیدن به اجرای منویات مقام معظم رهبری ضرورت دارد تا با تقسیم و تبدیل اداره کل فعلی به ۲اداره کل بتوان بالاخص در حوزه مالکیت صنعتی و نقش و جایگاه ویژه مالکیت معنوی در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی، اقدامات جدید و قابل توجهی را سامان بخشید. لذا متعاقب پیگیری‌های این سازمان جهت انتزاع اداره مالکیت صنعتی از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به موجب نامه شماره ۱۹۴۰۰۰/۶۲۴مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵موافقت خود را با تشکیل ۲اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و اداره کل مالکیت صنعتی اعلام داشته که بدین لحاظ طرح اصلاحی آئین‌نامه ثبت شرکتها مصوب ۱۳۴۰وزارت دادگستری جهت اجرای تشکیلات جدید نیازمند اصلاح می‌باشد. لذا پیش‌نویس اصلاحیه طرح مذکور تقدیم تا در صورت تصویب از تاریخ ابلاغ، موجبات تبدیل اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ۲اداره کل فوق‌الذکر فراهم آید.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ حسینعلی امیری

اصلاحیه طرح اصلاحی آئین‌نامه ثبت شرکتها مصوب۱۳۴۰

نظر به قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب ۱۰اسفند ۱۳۳۷و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون مزبور مصوب ۱۷آبان ۱۳۷۷، ماده۹قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب خرداد ۱۳۱۰، مواد ۲۳و ۴۵قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰، مواد ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۵۸۲و ۵۸۵قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱، آئین‌نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷با اصلاحیه‌های بعدی، قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۶و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۸هیئت وزیران، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب اسفند۱۳۸۰و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۱هیئت وزیران، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب بهمن ۱۳۸۳و آئین‌نامه موضوع ماده ۱۶قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۴رئیس قوه قضائیه و با توجه به ابلاغیه شماره ۱۹۴۰۰۰/۶۲۴ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع تشکیلات تفصیلی اداره کل مالکیت صنعتی، مقرر می‌دارد:

ماده۱ـ اداره کل ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به ۲ «اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری» و «اداره کل مالکیت صنعتی» تبدیل می‌گردد.

ماده۲ـ اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری دارای وظایف زیر خواهدبود:

الف ـ ثبت شرکتهای تجارتی و مؤسسات غیرتجارتی ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن.

ب ـ ثبت دفتر تجارتی و تغییرات بعدی آن.

ج ـ پلمپ دفاتر تجارتی و غیرتجارتی حوزه تهران.

د ـ ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن.

هـ ـ ثبت موسسات خارجی در ایران

وـ تعیین نام شرکتهای خارجی و مؤسسات غیرتجارتی در شرف ثبت سراسر کشور.

ماده۳ـ اداره کل مالکیت صنعتی نیز دارای وظایف زیر خواهد بود:

الف ـ ثبت علائم تجارتی، نشانه‌های جغرافیایی، اختراعات، نام تجاری، طرح‌ها و اشکال و مدل‌های صنعتی و نمونه‌های اشیاء مصرفی و دیگر مصادیق مالکیت صنعتی که نیازمند ثبت می‌باشد و ثبت تغییرات بعدی آن‌ها.

ب ـ اجرای معاهدات و کنوانسیون‌های مرتبط با موضوعات مندرج در بند فوق که دولت جمهوری اسلامی ایران آنها را پذیرفته و به آنها ملحق شده و یا خواهدشد.

ماده۴ـ ادارات کل مزبور حسب مورد برای اجرای مواد ۶و ۷قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه ۱۳۱۰و همچنین رسیدگی به تقاضاهای ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، عنوان شعبه مخصوص دادگاه عمومی تهران را داشته و نسبت به قبول یا رد اظهارنامه‌های مرتبط با موضوعات مندرج در مواد ۲و ۳این آئین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهدنمود.

ماده۵ـ مدیران ادارات کل مزبور، می‌توانند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به معاونین و رؤسای ادارات تابعه تفویض نمایند.

تبصره ـ گواهی نامه ثبت اختراع را صرفاً مدیرکل مالکیت صنعتی امضاء می‌نماید.

ماده۶ـ اداره کل مالکیت صنعتی علاوه بر انجام وظایف قانونی محوله، موظف است در موضوع حمایت مالکیت صنعتی، با در نظر گرفتن احتیاجات و مقتضیات اوضاع اقتصادی و تعهدات بین‌المللی کشور، پیشنهادهای لازم و قانونی مرتبط را به کمک کارگروه مشورتی تهیه و به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه نماید.

ماده۷ـ کارگروه مشورتی با حضور نمایندگان اداره حقوقی قوه قضائیه و وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه، جهاد کشاورزی، بازرگانی، صنایع و معادن، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، به دعوت و ریاست مدیرکل مالکیت صنعتی در محل اداره کل مزبور تشکیل می‌شود.

تبصره۱ـ به تشخیص کارگروه، می‌توان از نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌های غیردولتی (N. G. O) کارشناسان و اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات دعوت نمود ولی اتخاذ تصمیم نهایی در هر موضوع با اعضاء ثابت کارگروه مشورتی خواهدبود.

تبصره۲ـ در صورتی که بررسی‌های کارشناسی و پیشنهادهای لازم و قانونی کارگروه مزبور مستلزم پرداخت حق‌الزحمه باشد پس از تأیید معاونت امور اسناد سازمان از محل اعتبارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأمین و پرداخت خواهدشد.

ماده۸ـ اداره کل مالکیت صنعتی دارای نشریه رسمی مرتبی خواهدبود که ضمن اطلاع‌رسانی مناسب درحوزه مالکیت معنوی، مشخصات اختراعات و نمونه‌های اشیاء مصرفی، طرح‌ها و اشکال و مدل‌های صنعتی، علائم تجاری و خدماتی، نشانه‌های جغرافیایی و سایر مصادیق مالکیت صنعتی ثبت شده و اسامی دارندگان گواهی‌نامه‌های مربوطه در آن منعکس خواهدشد.

ماده۹ـ اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در تهران و واحدهای ثبت شرکتها در ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها، در ثبت شرکتنامه، قائم مقام دفاتر اسناد رسمی می‌باشند.

ماده۱۰ـ وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به استثناء بندهای «د» «هـ» «و» ماده۲این آئین‌نامه، در کلیه واحدهای ثبتی خارج از حوزه تهران، توسط متصدی مخصوصی که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می‌شود، انجام خواهدشد.

این آئین‌نامه مشتمل بر ۱۰ماده و ۳تبصره به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در تاریخ… به تأیید و تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *