تغییرات شرکت ها

همه تغییرات و تصمیمات شرکت ها در طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیئت مدیره صورت میپذیرد.

اگر مجمع عمومی عادی در چهار ماه اول بعد از پایان سال مالی، ثبت شود. عادی سالیانه نام دارد و در اگر در ماه های دیگر ثبت شود، عادی به طور فوق العاده، نام دارد.

خارج شدن بعضی از اعضای هیات مدیره و وارد شدن اعضای جدید ، فوت برخی از اعضای هیات مدیره و جایگزینی با اعضای جدید، انتقال و جابجایی سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود و انتقال و جابجایی سهام در شرکت سهامی خاص و … از جمله این تغییرات میباشند.

برای انجام هر کدام از تغییرات شرکت ها ذکرشده باید صورتجلسه ای جداگانه و خاص همان نوع تغییر تنظیم و ثبت صورتجلسه انجام شود. هر اشتباهی حتی اگر کوچک باشد در تنظیم این صورتجلسات ممکن است موجب وارد شدن خسارات مالی و حقوقی به شرکت و اعضای هیات مدیره شود، بنابراین توصیه میشود تنظیم و ثبت صورتجلسات به وکیل متخصص ارجاع گردد.

برای تغییرات شرکت ها باید حتما در هیئت مدیره تصمیم گیری شود و بعد از آن برای این تغییرات الزاما مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده با توجه به نوع تغییر تشکیل و با رای اکثریت این تغییرات مشخص و اعمال می گردد.

تغییرات شرکت ها حتما و حتما باید سریعا به ثبت قانونی برسند و در اداره ثبت شرکتها ثبت و در روزنامه رسمی آگهی شوند. در غیر این صورت انجام تغییرات شرکت غیر قانونی بوده و هیچ گونه رسمیتی نداشته و مورد تایید اداره ثبت شرکتها نمی باشد.

شرکتی که ثبت میشود،مشخصاتی دارد از قبیل آدرس، نام شرکت ، نام شرکا ، میزان سهام ، هیئت مدیره ، حق امضاء و ….. می باشد که همه این مشخصات در اساسنامه شرکت بیان شده .گاهی به دلایلی اجباری یا اختیاری بعضی از این مشخصات بعد از ثبت شرکت نیاز به تغییر دارند. تغییرات شرکت ها با تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات امکان پذیر میباشد.گاهی برای برخی از تغییرات بیش از یک صورتجلسه لازم می باشد.

انواع تغییرات شرکت ها و موسسات از جمله :

   ورود و خروج شرکا بدون حضور افزایش و کاهش سرمایه شرکت و موسسه (به صورت غیر نقدی(

   نقل و انتقال سهام انواع شرکت ها و موسسات

   تغییر آدرس محل شرکت

   تغییر نام شرکت تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت

   تمدید اعضای هیات مدیره و بازرسین

   انحلال رسمی توسط کارشناسان رسمی ثبت صورت جلسات در اسرع وقت انجام می پذیرد.

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات در شرکت ها یا موسسات :

۱کپی روزنامه رسمی تاسیس کپی روزنامه های تغییرات کپی شرکتنامه پشت و رو ( در مسئولیت محدود)

۲کپی تقاضانامه پشت و رو ( در موسسه)

۳-کپی اظهارنامه پشت و رو ( در سهامی خاص )کپی شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص ورود اصل مدارک شناسایی اشخاص خروجی و حضور جهت امضا و اثر انگشت در اداره ثبت شرکت هادر صورت تغییر آدرس شرکت، آدرس محل جدید و کد پستی ۱۰ رقمی ( تغییر آدرس فقط مناطق ۲۰ گانه تهران و محدوده هایی که مربوط به اداره ثبت شرکت های تهران می باشد را در بر می گیرد ) در صورت انحلال شرکت حضور و امضای تمامی اعضای هیات مدیره الزامی است.

 

Company changes

All changes and decisions during the ordinary general meeting or extraordinary general meeting or at board meetings is done.

If the General Assembly in the first four months after the end of the financial year, to be recorded. If the annuity is normal and to be recorded in other months, normal super name.

The withdrawal of some members of the Board of Directors and entering new members, the death of some members of the board and replace new Baazay, Vjabjayy transfer its share capital in the partnership with limited liability and joint stock companies and stock transfer Vjabjayy … Among the changes are.

To do any of the changes listed companies have a separate and special meeting minutes be taken to adjust and register the changes. Hrashtbahy is even Agrkvchk regulation of the financial and legal proceedings may cause damage to the Company and members of the board, so it is advisable to adjust the minutes and records referred to a specialist lawyer.

To switch board must decide Drhyyt and then it necessarily changes for the ordinary general meeting or extraordinary general meeting with the majority of these changes are determined by the type of actions is Tghyyrtshkyl.

Be sure to record companies and legal changes must be immediately registered in the Companies Registration Office and will be advertised in the Official Gazette. Otherwise make changes to the company was illegal and had no formality and is not approved by the Companies Registration Office.

A company that is registered, a specification such as address, company name, name of partners, the shares, the Board of Directors, the right sign and … .. is that all these features in the company’s charter states. Sometimes mandatory or optional for some reason some of these properties need to be changed after registration. Company changes with possible changes Mybashd.gahy minutes to adjust and register for more than one meeting should be some changes.

Companies and institutions a variety of changes, including:
    Entry and exit corporate and business partners without the presence of increasing and decreasing capital (non-cash)
     Transfer of shares of companies and institutions
     Change the address of the company
     Change the name of the company changed the company’s charter
     Extended board members and auditors
     Officially dissolved by official experts meetings are conducted as soon as possible.

Documents required for changes in companies or institutions:
1. Official Gazette founded copy copy copy newspapers Shrktnamh reverse changes (in limited liability)
2. Copy the application Evert (the Institute)

۳-copy declaration Evert (in PJS) copy of birth certificate and national ID cards for persons entering the personal identification documents for signature and fingerprint output of the Companies Registration Office Hodder If you change address, new address and postal code, 10 digits

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *