تغییرات شرکت

پس از ثبت شرکت، شاید تغییراتی در شرکت اتفاق بیوافتد که ساده ترین آن تغییر آدرس است.تغییرات شرکت ها باید حتما ثبت شود.برای تغییرات و اجرای تصمیم هایی که در شرکت ها اتفاق می افتد، ابتدا باید ثبت آن از لحاظ قانونی انجام شود

خارج شدن بعضی از اعضای هیات مدیره و وارد شدن اعضای جدید ، فوت برخی از اعضای هیات مدیره و جایگزینی با اعضای جدید، انتقال و جابجایی سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود و انتقال و جابجایی سهام در شرکت سهامی خاص و … از جمله این تغییرات میباشند.

برای انجام هر کدام از تغییرات شرکت های ذکرشده باید صورتجلسه ای جداگانه و خاص همان نوع تغییر تنظیم و ثبت صورتجلسه انجام شود. هر اشتباهی حتی اگر کوچک باشد در تنظیم این صورتجلسات ممکن است موجب وارد شدن خسارات مالی و حقوقی به شرکت و اعضای هیات مدیره شود، بنابراین توصیه میشود تنظیم و ثبت صورتجلسات به وکیل متخصص ارجاع گردد.

شرکتی که ثبت میشود،مشخصاتی دارد از قبیل آدرس، نام شرکت ، نام شرکا ، میزان سهام ، هیئت مدیره ، حق امضاء و ….. می باشد که همه این مشخصات در اساسنامه شرکت بیان شده .گاهی به دلایلی اجباری یا اختیاری بعضی از این مشخصات بعد از ثبت شرکت نیاز به تغییر دارند. تغییرات شرکت ها با تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات امکان پذیر میباشد.گاهی برای برخی از تغییرات بیش از یک صورتجلسه لازم می باشد.

برای تغییرات شرکت ها باید حتما در هیئت مدیره تصمیم گیری شود و بعد از آن برای این تغییرات الزاما مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده با توجه به نوع تغییر تشکیل و با رای اکثریت این تغییرات مشخص و اعمال می گردد.

تغییرات شرکت ها حتما و حتما باید سریعا به ثبت قانونی برسند و در اداره ثبت شرکتها ثبت و در روزنامه رسمی آگهی شوند. در غیر این صورت انجام تغییرات شرکت غیر قانونی بوده و هیچ گونه رسمیتی نداشته و مورد تایید اداره ثبت شرکتها نمی باشد.

مدارک لازم برای تغییرات شرکت:

   کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضای هیئت مدیره

   کپی اساسنامه شرکت

   کپی اظهارنامه شرکت

   کپی آگهی تاسیس

   کپی روزنامه رسمی شرکت

   کپی آخرین تغییرات

مدت زمان لازم جهت ثبت هرگونه تغییراتی در مورد شرکتهای ثبت شده ۲۵ روز کاری می باشد.

انواع تغییرات شرکت:

   انحلال شرکت

   افزایش یا کاهش سرمایه شرکت

   ورود و یا خروج شریک یا شرکا

   تغییر نام شرکا

   تغییر موضوع شرکت

   تغییر آدرس شرکت

   تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را به یک نفر به شکل منفرد داد یا برعکس به تمامی شرکا داد

   تبدیل سهام شرکت به( بانام و بی نام)

   نقل و انتقال سهام که فقط در شرکت های سهامی خاص انجام می شود

   تغییر مواد اساسنامه شرکت

   تصویب تراز سود و زیان

   تعیین و تصویب بیلان مالی

   انتخاب یا تمدید بازرسین

   انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره

   تعیین سمت هیات مدیره

   تغییر حق امضا

Company changes

After the company Azsbt may happen that the firm changes its simplest change of address Changes For companies must record and implement the decisions that companies change happens, you must first register it legally done.

Azahyat get out board and enter some new members, with new members replacing board feet of some Azazahyat, Vjabjayy transfer its share capital in the partnership as a limited liability limited partnership interests and shares transfer Vjabjayy … Among the changes are.

Any changes to the above companies have a separate and special meeting minutes be taken to adjust and register the changes.

Hrashtbahy is even Agrkvchk regulation of the financial and legal proceedings may cause damage to the company and the board, so it is advisable to adjust the minutes and records referred to a specialist lawyer.

A company that is registered, a specification such as address, company name, name of partners, the shares, the Board of Directors, the right sign and … .. is that all these features in the company’s charter states sometimes mandatory or optional for some reason some of these View company needs to be changed after registration. Company changes with possible changes Mybashd.gahy minutes to adjust and register for more than one meeting should be some changes.

To switch board must decide Drhyyt and then it necessarily changes for the ordinary general meeting or extraordinary general meeting with the majority of these changes are determined by the type of actions is Tghyyrtshkyl.

Be sure to record companies and legal changes must be immediately registered in the Companies Registration Office and will be advertised in the Official Gazette. Otherwise make changes to the company was illegal and had no formality and is not approved by the Companies Registration Office.

Documents to change the company:

  .1 Copy of birth certificate and national ID card all the members of the Board of Directors
 
.2  Copy Company Statute
 
.3  Copy Company Statement
 
.4  Established ad copy
  
.5   Copy the Official Gazette
  
.6   Copy the latest changes

The time it takes to record any changes in the registered companies is 25 working days.

Of enterprise changes:
– Liquidation of Company
– Increase or decrease the company’s capital
– Entering or leaving a partner or partners
– Rename Partners
– Change the Subject Company
– Change Company
– Change the holders the right to sign the signature even be right to single out one person as a contrast to all the partners that

– Conversion to registered shares and the company’s shares anonymous
-Nql And transfer of shares is done only in private companies
– Material changes in the company’s charter
-Tsvyb Balance of profit and loss
– Determine and approve the financial balance
– Choose or extend inspectors
– Select or renewal of board members
– Determination of the Board of Directors
– Change the sign

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *