ثبت شرکت در قائم شهر

ثبت شرکت در قائم شهر

شهر قائم شهر یکی از مهمترین شهرهای استان مازندران در شمال کشور ایران می باشد که در گذشته به آن شاهی می گفتند که شهرک های مسکونی بسیاری را دارا می باشد شهرک فردوس، شهرک آتش نشانی، شهرک امام خمینی، شهرک نساجی و…

این شهر از نظر موقعیت صنعتی که دارا می باشد می توانند به فعالیت تجاری خود بپردازند و یا ایجاد شغل نمایند و با ثبت شرکت در قائم شهر امور کاری خود را گسترش دهند. شغل اکثر مردم شهر قائم شهر در صنایع ماشینی می باشد و همچنین دارای کارخانه های نساجی که یکی از بزرگترین کارخانه نساجی در خاورمیانه بود که با کمی تامل می توان دوباره این کارخانه را رونق بخشید و با ثبت تغییرات شرکت دوباره شروع نمود و مانند سابق شهرت خود را به دست بگیرد .

موسسه حقوقی تکسفیر در راستای راهنمایی جامع و کامل تمامی اشخاصی که قصد ثبت شرکت دارند و افرادی که تصمیم به تغییرات شرکت را دارند توسط کارشناسان و وکلای باتجربه و مجرب خود مفتخر همکاری هستند.

و همچنین مردم این شهر به شغل های کنسروسازی، فرش بافی، گونی بافی و سایر صنایع مشغولند و این شهر دارای دو شهرک صنعتی نیز می باشد.

شهرک صنعتی سنگتاب

شهرک صنعتی رستم‌کلاً

شهرک صنعتی بشل

صنایع دستی قائم شهر

صنایع دستی این شهر عبارتند از صنایع‌چوبی، مبل سازی، نساجی، گونی‌بافی، حصیربافی، گلیم‌بافی، جاجیم‌بافی، جوراب‌بافی، موج‌بافی، پارچه‌بافی، سفال‌گری و…دستمال کاغذی، انواع پارچه، حوله، فرش ماشینی، کنسرو ،بلدرچین، مرغ و گوشت از صادرات شهرستان قائم‌شهر می باشد.

کارخانه های قائم شهر

   کارخانه کنسرو سازی: عمده تولیدات و فراورده های آن شامل انواع کنسروهای گوشتی و غیرگوشتی، مرباجات و ترشیجات می‌باشد.

   مبل سازی: صنعت مبل سازی در مازندران بیشتر در شهرهای آمل و قائم‌شهر می باشد و در سایر شهرها تنها کارگاه‌های کوچک مبل سازی وجود دارد. شهرستان قائم‌شهر دارای حدود ۲ تا ۳ کارخانه تولیدی مبلمان بزرگ می باشد.

و…

  

انواع شرکت های تجاری در قائم شهر

۱ثبت شرکت سهامی خاص در قائم شهر

۲ثبت شرکت با مسئولیت محدود در قائم شهر

۳شرکت سهامی عام

۴ شرکت تضامنی

۵شرکت مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی

۶شرکت نسبی

۷شرکت تعاونی (تولید و مصرف)

سرمایه اولیه ثبت شرکت سهامی خاص در قائم شهر:

سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت کاهش پیدا کند باید شرکا در ظرف مدت یکسال در صدد جبران آن برآیند. در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت تضامنی تبدیل نمایند. جهت ثبت شرکت سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه ی منضم به اساسنامه ای که به امضا تمامی سهامداران رسیده باشد و ورقه ای مشعر بر تعهد تمامی سهام و گواهینامه ی بانکی حاکی از تاًدیه ی قسمت پرداخت شده ی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد تمام تعهد باشد ضمن ارائه ی صورتمجلس عمومی موسسین حاکی بر تعیین نمودن مدیران و بازرسان شرکت کافی است.

مدارک و شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در قائم شهر

مراحل و روش ثبت شرکت سهامی خاص :

الف ) مدارک لازم جهت اطلاع کسب نمودن شرایط شرکت سهامی خاص عبارتند از:

( ۲برگ اظهارنامه، ۲جلد اساسنامه، ۲نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین، ۲نسخه صورتجلسه هیئت مدیره، گواهی بانکی دایر پرداخت حداقل ۳۵ درصد سرمایه شرکت، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین، مجوز در صورت نیاز) تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکت ها داده و رسید دریافت شود و با توجه به تاریخ مشخص و تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد جهت دریافت نتیجه به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایند.

ب) در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکت ها ایرادی در مدارک مشاهده ننمایند نسبت به فراهم پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکت ها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی ثبت شرکت سهامی خاص داده می شود. متقاضی ثبت شرکت سهامی خاص بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ آن درج شده اقدام نماید.

نکته: قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تأسیس در روزنامه انتخابی مجمع عمومی مؤسس و دریافت فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج یکجا به بانک مربوطه پرداخت شود .

ج ) پس از پرداخت مبلغ حق الثبت به واحد حسابداری اداره ثبت شرکت ها مراجعه و واحد مربوطه پس از رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل اظهار نامه اقدام می نماید .

د ) مدارک به قسمت ثبت دفاتر اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط سهامداران (که خود یا از سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با درج ثبت با سند برابراست امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده باید به امضاء رئیس اداره ثبت شرکت ها برسد .

یک نسخه ازمدارک دریافت می گردد و در پرونده شرکت که در بایگانی اداره ثبت شرکت ها حفظ و نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر ازمدارک ( اظهارنامه یک برگ، اساسنامه یک جلد، صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین یک نسخه ، صورتجلسه هیئت مدیره یک نسخه ) ممهور به مهر اداره شده و تحویل متقاضی ثبت شرکت سهامی خاص می گردد .

متقاضی ثبت شرکت سهامی خاص مدارک خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهی دردفتر اندیکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و نسخه مربوط به اداره را دریافت می نماید.

ه) متقاضیان ثبت شرکت سهامی خاص پس از دریافت مدارک به خود نسخه دوم آگهی تأسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی تحویل می نماید .

سرمایه اولیه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در قائم شهر:

در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب ۱۳۸۴ هیات وزیران) برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال (۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال)در نظر گرفته شده است .

برای کسب اطلاعات بیشتر نسبت به شرایط هر یک از شرکت های ذکر شده و قوانین تجارت حاکم بر آن ها با اخذ اطلاعات لازم از کارشناسان موسسه تکسفیر با آگاهی بیشتر اقدام به ثبت شرکت در قائم شهر نمایید.

سرمایه اولیه ثبت شرکت سهامی عام در قائم شهر:

برای سرمایه ی اولیه در شرکت های سهامی عام در زمان تاًسیس شرکت از پنج میلیون ریال (۵۰۰۰۰۰۰ ریال) نباید کمتر باشد. در صورتیکه سرمایه ی شرکت بعد از تاًسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود، باید ظرف مدت یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های ذکر شده در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. برای تاًسیس شرکت های سهامی عام موًسسین باید اقلاً ۲۰ درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام «شرکت در شرف تاًسیس» نزد یکی از بانک ها تودیع نمایند.به این ترتیب شرکتی که مثلاً با پنج میلیون ریال تاًسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال (۳۵۰۰۰۰ ریال) نقداً سپرده و سپس آگهی برای دعوت سایرین انتشار دهد. ممکن است قسمتی از تعهد موًسسین سرمایه ی غیر نقدی باشد در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.

مزایای ثبت شرکت در قائم شهر

ثبت شرکت برای شروع یک فعالیت تجاری تولیدی خدماتی و …. در چارچوب تشکل حقوقی امری الزامی و انکار ناپذیر می باشد. با ثبت شرکت فعالیت بنگاه در زیر سایه حمایت های دولتی و قانون تجارت قرار می گیرد تا در خصوص پیگیری های لازم و در خصوص دعاوی و … امکان رسیدگی باشد. از جمله سایر فواید ثبت شرکت در قائم شهر امکان عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و مزایدات فراهم می گردد. با انجام مراحل ثبت شرکت در قائم شهر وظایف و میزان سهام مؤسسین شرکت بر طبق مدارک قانونی و ثبتی مشخص شده و در صورت بروز هر گونه مشکل امکان رسیدگی نیز وجود خواهد داشت. برای اخذ و دریافت اطلاعات تکمیلی در زمینه مزایای ثبت شرکت می توانید با کارشناسان مؤسسه حقوقی تکسفیر در ارتباط باشید.شما میتوانید امور ثبت برندو ثبت برند در کرج را به ما بسپارید

۰۲۶۳۲۴۰۱۷۱۲

۰۹۱۲۵۹۳۴۷۲۴

موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر

با ما در تماس باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *