کارت بازرگانی-taksafir.ir

کارت بازرگانی

/
این کارت سندی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی داده می شود تا بر اساس مصوبه ماده 2 قانون جمهوری اسلامی بتوانند صادرات و واردات انجام داده و اجازه تجارت خارجی را داشته باشند. همان طور که می دانید تجارت در خارج آزاد نیست و شما برای این کار باید مجوز تهیه کنید. هنگامی این کارت به شما تعلق می گیرد که شما شرکت خود را در دفاتر رسمی تجارتی به ثبت رسانده باشید. این کارت به نام صاحب دفتر ثبت می شود و تمامی مسئولیت ها نیز برعهده وی است.
ثبت تغییرات شرکت-taksafir.ir
کد اقنصادی-taksafir.ir
ثبت صورتجلسات شرکت-taksafir.ir
خرید برند - موسسه حقوقی تکسفیر
ثبت برند - موسسه حقوقی تکسفیر

ثبت برند

/
انحلال شرکت - موسسه حقوقی تکسفیر

انحلال شرکت

/
جواز تاسیس - موسسه حقوقی تکسفیر

جواز تاسیس

/
خرید و فروش شرکت-taksafir.ir