نوشته‌ها

ثبت طرح صنعتی در کرج

ثبت طرح صنعتی در کرج

/
در شهرهای بزرگی همچون کرج که شهرک های صنعتی متعددی در اطراف …
زمان ثبت طرح صنعتی

زمان ثبت طرح صنعتی

/
در ابتدا برای اینکه شما همراهان گرامی با طرح صنعتی، ثبت طرح صنعتی و …
زمان ثبت طرح صنعتی

قانون ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

/
ضوابط ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى در…
زمان ثبت طرح صنعتی

نظامنامه‌ اجرای قانون‌ ثبت‌ شرکتها

/
نظامنامه‌ اجرای قانون‌ ثبت‌ شرکتها مصوب‌ خر…
زمان ثبت طرح صنعتی

حق الثبت شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی

/
حق الثبت شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی ماده دهم ـ حق الثب…
زمان ثبت طرح صنعتی

ثبت شرکت ایرانی و شرکت خارجی

/
ماده اول ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد…